Amaç ve Kapsam


Urban 21 Dergisi, 21. yüzyılda kent ve kentleşme süreçlerinin önemli bir olgu haline gelmesi nedeniyle, kent ve kentleşme konularında güncel araştırmaların yayınlanmasını amaçlayan bilimsel bir dergidir. Dergi, kentle ilgili disiplinler arası çalışmaları teşvik eder ve kentsel alanların sürdürülebilirliği, yeniden yapılanması ve yaşam kalitesinin artırılması gibi konularda katkı sağlar. Dergi, özgün ve nitelikli araştırmaların yanı sıra, eleştirel düşünceleri de içeren tartışma ve değerlendirme yazılarına da yer verir. Ayrıca, kentle ilgili güncel konuların tartışıldığı paneller ve sempozyumlar da düzenleyecektir.

Urban 21 Dergisi, kent ve kentleşme literatürüne katkı sağlayacak teori, uygulama ve araştırma alanlarını interdisipliner bir anlayışla bir araya getirmeyi hedefleyen kent temalı hakemli bir dergidir. Dergi, kent, kentleşme, yerel yönetimler, çevre, afet yönetimi, teknoloji, mimarlık, şehir planlama, tarih, sosyoloji, antropoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve coğrafya gibi sosyal ve beşerî bilimler alanlarından makaleleri kabul eder.

Urban 21 Dergisi, Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Derneği'nin resmi bir yayınıdır ve yeni vizyonu ile interdisipliner araştırmaları destekleyerek farklı disiplinlerden araştırmacıların, kuramsal ve metodolojik farklılıkları arasında köprüler kurulmasını ve birbirlerini desteklemelerini amaçlamaktadır.