Kütahya'da, Cumhuriyet Dönemi Kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri

Author :  

Year-Number: 2023-1
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-22 14:28:03.0
Language : Türkçe
Konu : Kamu Yönetimi; Kent, Kentleşme
Number of pages: 55-68
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada, Kütahya’da Cumhuriyet Dönemi kurulmuş olan tarım kredi kooperatiflerinin 1923-1950 arası dönemdeki durumu ele alınmış; bu kooperatiflerin yönetim kadroları ile muhasip isimleri tespit edilmiştir.

Kütahya’da, 1930 yılına kadar ziraat cemiyetleri ve kooperatiflerin varlığından söz etmek mümkün değildir. 1930 yılında, Kütahya Valisi Nusret Bey tarafından Kütahya’da bir zirai şirket kurulması adına başlatılan teşebbüsler 1931 yılında meyvesini vermiştir. Bu tarihte, Kütahya’ya gelen Ziraat Bankası Kooperatif Şubesi Şefi Adnan Özdemiroğlu ve Ziraat Bankası Müdürü Kahraman Bey’in önemli bir eseri olarak, Kütahya Merkez’de, 71 ortak ve 802,50 lira sermaye ile Kütahya Şehir ve Kasaba Kooperatifi kurulmuştur. Aynı yıl, Kütahya vilayetinde 8 adet zirai kredi kooperatifinin varlığı söz konusudur. Bu sayı, 1932 yılında 27’ye yükselmiştir. 1933 yılında, Kütahya vilayeti dahilinde Ziraat Bankası’nın 2 şubesi ve 3 sandığı mevcuttur. Yine 1933 yılında, Ziraat Bankası, Kütahya mıntıkasındaki kredi kooperatiflerinin sayısını arttırma kararı almıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Kütahya Merkez ve mülhakatında 50’nin üzerinde tarım kredi kooperatifinin mevcudiyeti söz konusudur.

Çalışmada, yerel ve ulusal arşivler, anayasal kanunlar, araştırma raporları, Cumhuriyet Halk Partisi programları ve kongreleri, yerel ve ulusal gazeteler ile yerli literatür kaynaklardan yararlanılmıştır.

Keywords

Abstract

In the study, the situation of the agricultural credit cooperatives established in the Republican Era in the city of Kutahya between 1923 and 1950 was discussed, and the management staff and accountant names of these cooperatives were determined.

It is not possible to talk about the existence of agricultural societies and cooperatives in the city of Kutahya until 1930. The initiatives in 1930 by Kutahya Governor Mr. Nusret to establish an agricultural company in the city of Kutahya were concluded in 1931. On this date, Kutahya City and Town Cooperative was established in the city of Kutahya Center with 71 partners and 802,50 liras capital, as an important work of Ziraat Bank Cooperative Branch Chief Adnan Ozdemiroglu and Ziraat Bank Manager Mr. Kahraman, who came to the city of Kutahya. In the same year, there were 8 agricultural credit cooperatives in the city of Kutahya. This number increased to 27 in 1932. In 1933, Ziraat Bank had 2 branches and 3 funds in the city of Kutahya. Again in the same year, Ziraat Bank decided to increase the number of credit cooperatives in the Kutahya city area. After the Second World War, the more than 50 agricultural credit cooperatives in and around Kutahya city center.

In the study, local and national archives, constitutional laws, research reports, Republican People’s Party programs and congresses, local and national newspaper and also domestic literatüre were used.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics