Çevre Yönetiminin Sürdürülebilmesinde Siyasetçilerin Etik Lider Özellikleri Taşımasının Önemi: Kyoto Protokolü Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-1
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-22 14:28:11.0
Language : Türkçe
Konu : Kamu Yönetimi; Kent, Kentleşme
Number of pages: 30-54
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bugün canlıların varlığını sürdürmesi ve teknolojik ihtiyacını karşılamayı devam ettirebilmesi için çevredeki yer altı ve üstü kaynakları kullanması gerekmektedir. Küresel iklim dönüşümlerinin yaşandığı ve teknolojinin çevreyi yok etmek için kullanıldığı günümüzde çevre yönetiminin olması gerektiği bir şekilde -yani çevreyi geri dönüşümü olmayan bir sürece sokmadan- sürdürmek gerekmektedir. Bugün dünyada çevreyi korumak ve kurtarmak için bazı anlaşmalar (Kyoto Protokolü, Paris Anlaşması  gibi) yapılmaktadır. Fakat bu anlaşmalara dahil olmayarak çevreye zarar vermeyi sürdüren ülkeler (siyasi liderler) bulunması canlı geleceğini tehlikeye atmaktadır. Çünkü siyasetçinin etik kültürü benimsememesi bu konuda tehlikeli bir meseledir. Bu bağlamda ekonomik ve siyasi çıkarları çevrenin korunmasının önüne geçirmeyecek siyasetçilerin varlığı önemli hale gelmektedir. Bu çalışma çevre yönetiminin sürdürülmesinde siyasetçinin etik özellikler taşımasının önemini ortaya çıkararak bu konuda bir farkındalığın yaratılmasını sağlamayı amaçlanmaktadır. Bu dayanakla literatüre başvurularak konu ile ilgili kaynak taraması yapılmıştır. Elde edilen veriler ışığında etik liderin bu süreçte önemini ortaya çıkarmaya ve siyasetçide bu özellikler olmasının çevreye katkılarını göstermeye dönük değerlendirme yapılmıştır. Bu konuda Kyoto Protokolü örneği üzerinde durularak siyasetçinin etik lider olmasının ya da olmamasının yansımaları aktarılmıştır. İncelenen örnekte de anlaşıldığı üzere etik lider davranışları çevre yönetimine katkı sağlarken bunun karşısında konuşlanarak bir hareket ortaya koymak çevreye verilen zararların devamına sebep olmaktadır. Çalışma kapsamında siyasetçilerin etik özellikler taşımamasının çevreye olumsuz yansımaları olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Today, living things need to use underground and aboveground resources in order to survive and meet their technological needs. Today, global climate transformations are experienced and technology is used to destroy the environment. Despite such an environment, environmental management must be maintained as it should be. Today, some agreements (such as the Kyoto Protocol, the Paris Agreement) are made in the world to protect and save the environment. However, countries (political leaders) that are not included in these agreements and continue to harm the environment endanger the future of living things. Because it is very dangerous for politicians to be far from ethical culture. In this context, politicians who prefer to protect the environment by excluding economic and political interests are necessary. This study aims to reveal the importance of the politician's adoption of “ethical characteristics” in the continuation of environmental management and to create an awareness on this issue. Based on this, a literature review was made by referring to the literature. In the light of the data obtained, an evaluation was made to reveal the importance of the ethical leader in this process and to show the contribution of the politician’s having these characteristics to the environment. In this regard, the reflections of whether the politician is an ethical leader or not are conveyed by emphasizing the example of the Kyoto Protocol. As it is understood in the sample examined, ethical leader behaviors contribute to environmental management. Otherwise, the damage to the environment will continue to increase. The results of the study show that the lack of ethical characteristics of politicians has negative reflections on the environment.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics