Toplumsal Protestolar ve Kent Algısı: Dresden ve Chemnitz Protestoları Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-1
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-22 14:28:06.0
Language : Türkçe
Konu : Kamu Yönetimi; Kent, Kentleşme
Number of pages: 16-29
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Almanya'da Dresden ve Chemnitz kentlerinde aşırı sağ grupların organize ettiği protesto gösterilerinin bu iki kentle ilgili aşırı sağ ve yabancı düşmanı algısının oluşmasına etkileri incelenmektedir. Alan üzerine yapılan araştırmalar, modern dönemde kent sakinlerinin yaptıkları sağlık, altyapı ve yerel yönetimlerin çalışmaları ile ilgili çeşitli protesto gösterilerinin bireylerin hak arama faaliyetleri kapsamında kent ve bireyleri buluşturması üzerine etkisini ortaya koymaktadır. Bunun yanında Dresden ve Chemnitz kentlerinin de bulunduğu eski Doğu Almanya kentleri üzerine yapılan araştırmalar bu kentlerde soğuk savaş sonrası iki Almanya'nın birleşmesiyle birlikte olan kimlik dönüşümünü ortaya koymaktadır.  Bu açıdan Dresden ve Chemnitz kentleri özelinde son dönemdeki aşırı sağ örgütlenmelerin artışı ve Arap Baharı ayaklanmaları ile Ortadoğu ülkelerinden Almanya’ya yoğun sığınmacı göçlerinin etkisiyle artan protestoların kent algısına etkileri üzerine yapılan araştırmalar eksiktir. Bu çalışma ile 2014 yılında PEGIDA'nın başlattığı Dresden protestoları ve 2018 yılında başlayan farklı aşırı sağ grupları ve Alman orta sınıfından bireyleri bir araya getiren Chemnitz protestolarının bu kentler üzerinde aşırı sağ algısının oluşmasına etkileri ortaya konulacaktır.  

Keywords

Abstract

In this study, the effects of the protests organized by far-right groups in the cities of Dresden and Chemnitz in Germany on the formation of far-right and xenophobic perceptions about these two cities are examined. Previous research reveals the effect of various protests by city residents regarding health, infrastructure and the work of local governments in the modern period on harmonizing the city and individuals. In addition, previous research on the former East German cities, including Dresden and Chemnitz, reveals the identity transformation in these cities with the unification of the East and West Germanys. In this respect, studies on the effects of the recent far-right protests on the perception of the city, specifically in the cities of Dresden and Chemnitz, are limited. This study will reveal the effects of the Dresden protests organized by PEGIDA in 2014 and the Chemnitz protests, which brought together different far-right groups and individuals from the German middle class in 2018, on the formation of far-right perception in these cities.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics