Dergimiz, ÜAK Doçentlik Kriterleri'ne uygundur ve dergimizde yayınlanan makaleler 4 puan üzerinden değerlendirilmektedir.


Dergimiz, ÜAK Doçentlik Kriterleri'ne uygundur ve dergimizde yayınlanan makaleler 4 puan üzerinden değerlendirilmektedir.